ruj 5 2011

Horizontala, diagonala, vertikala…

Heurističko-hedonistički pristup geometriji vina

Više